KVKK Aydınlatma Metni

Sky Medya İnternet Hizmetleri olarak, kişisel verilerinizi önemsiyor ve korumak için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Bu nedenle, sizlerle paylaşacağımız bu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, kullanıp işlediğimiz, paylaştığımız ve sakladığımız hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

Çağrı merkezimizden aradığımız numaralar halka açık şekilde paylaşılan servisler (Google Haritalar, Foursquare vb.) tarafından toplanmaktadır. Bu bilgilerin işlenmesi de yine KVKK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin güvenliği için gerekli önlemler alınmaktadır.

1. Veri Sorumlusu

Sky Medya İnternet Hizmetleri, KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, işlenmesi ve korunması için gereken tüm önlemleri alıyoruz.

2. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?

Sky Medya İnternet Hizmetleri olarak, hizmetlerimizi sunmak için ihtiyaç duyduğumuz ve tarafımızdan talep edilen kişisel verilerinizi işliyoruz. Bu kişisel veriler aşağıdaki gibi olabilir:

 • İsim, soyisim, e-posta adresi, vergi numarası bilgileri
 • Şirket ismi, unvan, iş adresi, telefon ve faks numarası gibi iş bilgileri
 • İnternet sitesi kullanımı sırasında toplanan veriler (IP adresi, tarayıcı türü ve sürümü, ziyaret edilen sayfalar ve tıklama sayısı gibi)

3. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenmektedir?

Sky Medya İnternet Hizmetleri, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Hizmetlerimizi sunmak, yönetmek ve iyileştirmek için,
 • Size daha iyi bir hizmet sunmak için kişiselleştirme yapmak için,
 • Siparişlerinizi işlemek, ödemelerinizi kabul etmek ve faturalandırmak için,
 • Sizi, hizmetlerimiz, ürünlerimiz, özel tekliflerimiz ve diğer benzer içerikler hakkında bilgilendirmek için,
 • Yasa gereği veya yasal bir yükümlülüğümüz olduğunda,

4. Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılır?

Kişisel verileriniz, yalnızca kanunen öngörülen veya açık rızanızın bulunduğu durumlarda ve işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuata uygun olarak paylaşılabilecektir.

KVKK kapsamında, kişisel verilerinizi aşağıdaki kişilerle paylaşabiliriz:

 • Yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları: Kişisel verileriniz, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen yasal işlemlerin yapılması için gerekli olan hallerde paylaşılabilir.
 • Hizmet sağlayıcılar: Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerin sağlanması için anlaşmalı olduğumuz hizmet sağlayıcılarıyla paylaşılabilecektir. Bu kapsamda ödeme altyapı sağlayıcıları, kargo firmaları gibi üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları bulunmaktadır.
 • İş ortakları: Kişisel verileriniz, iş ortaklarımız ile paylaşılabilir. Bu paylaşım işlemi, yalnızca sizin tarafınızdan verilen açık rızaya dayanır ve iş ortağımızla olan sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde gerçekleştirilir.
 • Yasal merciler: Kişisel verileriniz, mahkeme veya idari makamların resmi talebi halinde yasal prosedürlerin yerine getirilmesi için paylaşılabilir.

5. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği bizim için son derece önemlidir. Bu sebeple, uygun teknik ve idari önlemler alarak kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, ifşa, değiştirme veya imha edilmesine karşı koruyoruz. Ayrıca, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız dahil olmak üzere tüm kişilerin kişisel verilerin güvenliği konusunda gerekli eğitimi almış olmalarını sağlıyoruz.

Bu kapsamda, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, kişisel verilerinizin saklanması, işlenmesi, silinmesi ve yok edilmesi ile ilgili politikalarımızı belirliyoruz. Verilerinizi güvenli bir şekilde saklamak için gerekli fiziksel, teknolojik ve idari önlemleri alıyoruz. Örneğin, internet sitemize erişim sağlamak için kullandığımız sunucular güvenlik duvarı ve güvenlik yazılımları ile korunmaktadır.

Kişisel verilerinizin güvenliği konusunda herhangi bir ihlal olması durumunda, derhal gerekli önlemleri alarak ilgili kişileri ve veri koruma kurumunu bilgilendiriyoruz.

Bununla birlikte, maalesef internet üzerinden yapılan iletişim ve veri transferleri her zaman %100 güvenli değildir. Bu sebeple, kişisel verilerinizi internet üzerinden paylaşırken dikkatli davranmanızı ve güçlü şifreler kullanmanızı öneriyoruz.

6. Veri Sahibinin Hakları

Kanun kapsamında, veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinin Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmemesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, kişisel verilerinin Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmemesi halinde veri işlemenin durdurulmasını veya silinmesini isteme haklarına sahiptirler. Bu hakları kullanmak için veri sorumlusuna başvurulabilir. Veri sahipleri, başvurularını yazılı olarak veya KVKK tarafından belirlenen diğer yöntemlerle yapabilirler.

Başvurular, veri sorumlusu tarafından en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilir. Başvuru sonucunda veri sahibinin talebi doğrultusunda veri işlenmezse, veri sorumlusu bu durumu veri işleyen kişilere bildirir ve talep doğrultusunda gerekli işlemler yapılır.

Veri sahipleri, Kanunun 11. maddesi gereğince kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin taleplerini yazılı olarak iletmeleri halinde, bu taleplerine ilişkin talep içeriğine uygun olarak bilgilendirilirler. Bilgilendirme işleminin yapılabilmesi için veri sahibinin kimlik tespiti yapılarak talebin niteliğine göre bilgi verilir. Veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin taleplerini yöneltecekleri veri sorumlusu ile iletişime geçerek, taleplerinin nasıl ve ne şekilde yerine getirileceğine dair bilgi alabilirler.

Veri sahibi, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin taleplerini KVKK'nın 13. maddesi kapsamında ve yukarıda belirtilen yöntemlerle, ücretsiz olarak iletebilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, veri sorumlusu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek ücret tarifesi uyarınca ücret talep edilebilir.

Adres

Mansuroğlu Mahallesi 286. Sokak No:35
Gültekinler Sitesi A Blok Kat:2 D:6, 35010 Bayraklı/İzmir

İrtibat Bilgileri 0850 480 0919 info@medyasky.com.tr
Kurumsa Dijital Çözümler